معنی و ترجمه کلمه heads up display به فارسی heads up display یعنی چه

heads up display


علوم نظامى : وسيله نشان دهنده وضعيت مسير پيشروى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها