معنی و ترجمه کلمه heads up به فارسی heads up یعنی چه

heads up


وضعيت مسير پيشروى ،سمت مسير پيشروى
علوم نظامى : در درگيرى هوايى اعلام اينکه هواپيما در وضعيت لازم براى درگيرى قرار ندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها