معنی و ترجمه کلمه headstrongness به فارسی headstrongness یعنی چه

headstrongness


خودسرى ،سرسختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها