معنی و ترجمه کلمه headway (am) به فارسی headway (am) یعنی چه

headway (am)


فاصله بين وسائط نقليه ،بلندى طاق
معمارى : قد پا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها