معنی و ترجمه کلمه healer به فارسی healer یعنی چه

healer


شفا دهنده ،التيام دهنده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها