معنی و ترجمه کلمه healing by second intention به فارسی healing by second intention یعنی چه

healing by second intention


خوب شدن زخم بوسيله گوشت نوبالا اوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها