معنی و ترجمه کلمه healt and safety commision به فارسی healt and safety commision یعنی چه

healt and safety commision


بازرگانى : کميسيون سلامت و امنيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها