معنی و ترجمه کلمه healthily به فارسی healthily یعنی چه

healthily


بطور سالم ،به سلامت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها