معنی و ترجمه کلمه heap of sand به فارسی heap of sand یعنی چه

heap of sand


معمارى : توده ماسه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها