معنی و ترجمه کلمه heap به فارسی heap یعنی چه

heap


کپه ،کومه ،پشته ،انبوه ،گروه ،جمعيت ،توده کردن ،پرکردن
کامپيوتر : مجموعه اى از مکانهاى ذخيره که يک برنامه مى تواند جهت محاسبه به عاريه گرفته شود و سپس برگرداند
معمارى : انبوه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها