معنی و ترجمه کلمه hearing aid به فارسی hearing aid یعنی چه

hearing aid


روانشناسى : سمعک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها