معنی و ترجمه کلمه hearing aid به فارسی hearing aid یعنی چه

hearing aid


روانشناسى : سمعک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها