معنی و ترجمه کلمه hearing threshold به فارسی hearing threshold یعنی چه

hearing threshold


زيست شناسى : استانه شنوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها