معنی و ترجمه کلمه heart and soul به فارسی heart and soul یعنی چه

heart and soul


بادل وجان ،باهمه تو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها