معنی و ترجمه کلمه heart rending به فارسی heart rending یعنی چه

heart rending


دل ازار،جانسوز،غم انگيز،دلگير،جانگداز

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها