معنی و ترجمه کلمه heart-breaker به فارسی heart-breaker یعنی چه

heart-breaker


زلف روى شقيقه

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها