معنی و ترجمه کلمه heart-breaking به فارسی heart-breaking یعنی چه

heart-breaking


اندوه اور،از پا دراورنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها