معنی و ترجمه کلمه heart-felt به فارسی heart-felt یعنی چه

heart-felt


قلبى ،صميمانه ،خالصانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها