معنی و ترجمه کلمه heart به فارسی heart یعنی چه

heart


قلب ،سينه ،اغوش ،مرکز،دل و جرات ،رشادت ،مغز درخت ،عاطفه ،لب کلام ،جوهر،دل دادن ،جرات دادن ،تشجيع کردن ،بدل گرفتن
علوم نظامى : مغزى طناب
علوم دريايى : مغزى طناب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها