معنی و ترجمه کلمه heartsome به فارسی heartsome یعنی چه

heartsome


(اسکاتلند )روح بخش ،سرزنده ،بشاش ،اميدوار،باروح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها