معنی و ترجمه کلمه heat capacity به فارسی heat capacity یعنی چه

heat capacity


ظرفيت حرارتى
علوم مهندسى : ظرفيت حرارتى
معمارى : ظرفيت گرمايى
شيمى : ظرفيت گرمايى
ورزش : ظرفيت گرمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها