معنی و ترجمه کلمه heat content به فارسی heat content یعنی چه

heat content


شيمى : محتواى گرمايى
زيست شناسى : انتالپى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها