معنی و ترجمه کلمه heat content به فارسی heat content یعنی چه

heat content


شيمى : محتواى گرمايى
زيست شناسى : انتالپى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها