معنی و ترجمه کلمه heat economy به فارسی heat economy یعنی چه

heat economy


علوم مهندسى : اقتصاد حرارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها