معنی و ترجمه کلمه heat energy به فارسی heat energy یعنی چه

heat energy


انرژى گرمايى
علوم مهندسى : انرژى حرارتى
معمارى : انرژى حرارتى
علوم هوايى : انرژى حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها