معنی و ترجمه کلمه heat flux density به فارسی heat flux density یعنی چه

heat flux density


شيمى : چگالى شار گرما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها