معنی و ترجمه کلمه heat insulation به فارسی heat insulation یعنی چه

heat insulation


علوم مهندسى : عايق کارى حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها