معنی و ترجمه کلمه heat loss به فارسی heat loss یعنی چه

heat loss


تلف گرما
علوم مهندسى : گمگشتگى حرارتى
الکترونيک : اتلاف گرمايى
شيمى : اتلاف گرمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها