معنی و ترجمه کلمه heat of evaporation به فارسی heat of evaporation یعنی چه

heat of evaporation


شيمى : گرماى تبخير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها