معنی و ترجمه کلمه heat of formation به فارسی heat of formation یعنی چه

heat of formation


شيمى : گرماى تشکيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها