معنی و ترجمه کلمه heat of fusion به فارسی heat of fusion یعنی چه

heat of fusion


گرماى ذوب
شيمى : گرماى نهان ذوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها