معنی و ترجمه کلمه heat of hydration به فارسی heat of hydration یعنی چه

heat of hydration


حرارت ئيدراسيون
معمارى : گرماى ابش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها