معنی و ترجمه کلمه heat of reaction به فارسی heat of reaction یعنی چه

heat of reaction


معمارى : گرماى واکنش
شيمى : گرماى واکنش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها