معنی و ترجمه کلمه heat of solidification به فارسی heat of solidification یعنی چه

heat of solidification


شيمى : گرماى انجماد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها