معنی و ترجمه کلمه heat of solution به فارسی heat of solution یعنی چه

heat of solution


معمارى : گرماى انحلال
شيمى : گرماى انحلال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها