معنی و ترجمه کلمه heat of sunlimation به فارسی heat of sunlimation یعنی چه

heat of sunlimation


گرماى تصعيد
شيمى : گرماى نهان تصعيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها