معنی و ترجمه کلمه heat of vaporization به فارسی heat of vaporization یعنی چه

heat of vaporization


شيمى : گرماى تبخير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها