معنی و ترجمه کلمه heat pulse به فارسی heat pulse یعنی چه

heat pulse


علوم هوايى : پالس حرارتى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها