معنی و ترجمه کلمه heat radiation به فارسی heat radiation یعنی چه

heat radiation


علوم مهندسى : تابش گرما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها