معنی و ترجمه کلمه heat run به فارسی heat run یعنی چه

heat run


الکترونيک : ازمايش گرم شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها