معنی و ترجمه کلمه heat stroke به فارسی heat stroke یعنی چه

heat stroke


(طب )گرمازدگى ،گرماگرفتگى ،غش در اثر گرما
ورزش : گرمازدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها