معنی و ترجمه کلمه heat transfer coefficient به فارسی heat transfer coefficient یعنی چه

heat transfer coefficient


شيمى : ضريب انتقال گرما
علوم هوايى : ضريب انتقال گرما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها