معنی و ترجمه کلمه heat treating department به فارسی heat treating department یعنی چه

heat treating department


علوم مهندسى : دپارتمان عمليات حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها