معنی و ترجمه کلمه heat treating equipment به فارسی heat treating equipment یعنی چه

heat treating equipment


علوم مهندسى : تاسيسات عمليات حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها