معنی و ترجمه کلمه heat treating furnace به فارسی heat treating furnace یعنی چه

heat treating furnace


علوم مهندسى : کوره عمليات حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها