معنی و ترجمه کلمه heat treating property به فارسی heat treating property یعنی چه

heat treating property


علوم مهندسى : خاصيت عمليات حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها