معنی و ترجمه کلمه heat value به فارسی heat value یعنی چه

heat value


گرماى سوختن ،گرماى احتراق
شيمى : ارزش گرمايى
علوم هوايى : ارزش گرمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها