معنی و ترجمه کلمه heat-affected zone به فارسی heat-affected zone یعنی چه

heat-affected zone


ناحيه پيوند
علوم مهندسى : منطقه حرارت ديده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها