معنی و ترجمه کلمه heat-bond به فارسی heat-bond یعنی چه

heat-bond


علوم مهندسى : چسبيدن گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها