معنی و ترجمه کلمه heat-deflection temperature به فارسی heat-deflection temperature یعنی چه

heat-deflection temperature


شيمى : دماى انحراف گرمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها