معنی و ترجمه کلمه heat-mold به فارسی heat-mold یعنی چه

heat-mold


علوم مهندسى : پرس کردن گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها