معنی و ترجمه کلمه heat-proof quality به فارسی heat-proof quality یعنی چه

heat-proof quality


حالت نسوزى
علوم مهندسى : ثبات حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها